Naše služby

Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví ve vlastním účetním programu Pohoda
 • vedení účetnictví v účetním programu Pohoda ve vlastnictví klienta pomocí vzdáleného přístupu
 • kontrola formální správnosti, zadávání dokladů a účtování dokladů – faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady a platby kartou, bankovní výpisy
 • účtování veškerých souvisejících účetních případů např. mzdy, interní doklady, odpisy majetku
 • vedení evidence dlouhodobého majetku
 • sledování termínů plateb vůči státním úřadům
 • vytváření platebních příkazů k platbám vůči státním úřadům
 • vypracování přiznání DPH
 • vypracování souhrnného hlášení
 • vypracování výpisu z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)
 • měsíční přehled neuhrazených faktur (přijatých a vydaných)
 • měsíční zasílání rozvahy a výsledovky e-mailem
 • skladové hospodářství
 • příprava účetnictví na audit
 • rekonstrukce účetnictví
 • zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)
 • zajištění všech daňových kontrol
 • poradenství (osobně, telefonicky, email)
 • vypracování vnitropodnikových účetních směrnic
 • vnitropodnikového účetnictví – návrh řešení vč. analytických účtů
 • skladové hospodářství – optimalizace skladových zásob a evidence skladů včetně pomoci s organizací a provedením fyzické inventarizace zásob

Vedení daňové evidence

 • vedení daňové evidence ve vlastním účetním programu Pohoda
 • kontrola formální správnosti, zadávání dokladů a účtování dokladů – faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady a platby kartou, bankovní výpisy
 • vedení evidence dlouhodobého majetku
 • sledování termínů plateb vůči státním úřadům
 • vytváření platebních příkazů k platbám vůči státním úřadům
 • vypracování přiznání DPH
 • vypracování souhrnného hlášení
 • vypracování výpisu z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)
 • měsíční přehled neuhrazených faktur (přijatých a vydaných)
 • měsíční zasílání přehledu příjmů a výdajů
 • skladové hospodářství
 • zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)
 • zajištění všech daňových kontrol
 • poradenství (osobně, telefonicky, email)
 • skladové hospodářství – optimalizace skladových zásob a evidence skladů včetně pomoci s organizací a provedením fyzické inventarizace zásob

Daňová přiznání

 • přizání k dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • přiznání k dani silniční
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí

Personalistika a mzdy

 • výpočet mezd – pracovní poměr i dohody o pracovní činnosti a dohody o provední práce vč. výpočtu dávek nemocenského
 • příprava platebního příkazu na mzdy a odvody
 • vyplňování a zasílání měsíčních hlášení České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
 • ostatní povinnosti vůči ČSSZ a zdravotním pojišťovnám – přihlášky/odhlášky, hromadná oznámení, vyplnění a odeslání evidenčních listů důchodového pojištění
 • roční zúčtování daně zaměstnanců
 • vydávání potvrzení pro zaměstnance pro účely daně z příjmů fyzických osob, při ukončení pracovního poměru tzv. zápočtový list
 • vyúčtování daně vybírané srážkou, vyúčtování daně vybírané zálohově
 • výpočet úrazového pojištění (pojištění Kooperativa)

Ostatní účetní služby

 • výpočet cestovních náhrad
 • vastavení účetních procesů ve firmě, zaškolení interní účetní, nastavení Pohody
 • analýzy daňových a ekonomických dopadů

Ostatní služby

 • lektorská činnost (včetně individuálních kurzů) v oblasti účetnictví, daní, daňové evidence, mezd apod.

Prodej účetního software Pohoda

 

kocka