Kurz Změny v účetnictví od 2016

Změny v účetnictví od 2016

Od 1.1.2016 byl novelizován Zákon o účetnictví a Vyhláška č. 500/2002 Sb. a některé účetní standarty.

Co se dozvíte:

  • změny v kategorizaci účetních jednotek
  • změny podmínek pro povinný audit účetní závěrky
  • změna v rozsahu sestavované účetní závěrky a zveřejňování účetní závěrky
  • znovu zavedení jednoduchého účetnictví
  • změny v účtování aktivace a změny stavu zásob
  • změny v účtování zřizovacích výdajů
  • omezení vyplácení dividend v případě vykazování výsledků vlastního výzkumu a vývoje v rozvaze
  • a další novinky v účetních předpisech

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro účetní, které vedou podvojné účetnictví podle Zákona o účetnictví. Kurz je vhodný pro účetní zaměstnance účetního oddělení i pro účetní, které zpracovávají klientské účetnictví.
K účasti na kurzu doporučujeme alespoň základní orientaci v účetní problematice.

kocka