Kurz Na co si dát pozor v účetnictví a účetní závěrce

Na co si dát pozor v účetnictví a účetní závěrce

Zpracováváte samostatně účetnictví podnikatelských subjektů? Chcete se vyhnout častým chybám? Ujistit se, že vše děláte správně a na nic nezapomínáte?

Co se dozvíte

  • jak účtovat stravenky a jiné zaměstnanecké benefity včetně srážek z mezd
  • časové rozlišení a dohadné položky – kdy a jak se používají
  • úskalí při účtování skladů metodou B včetně nákupu zboží ze zahraničí
  • kurzy a kurzové rozdíly, přecenění cizoměnových pohledávek a závazků ke konci roku
  • tvorba a rozpouštění opravných položek (nejen) k pohledávkám – účetně i daňově
  • odpisy pohledávek – účetně i daňově
  • účetní odpisy a rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
  • na co nezapomenout než se pustíme do sestavování účetní závěrky

Komu je kurz určen

Seminář je určen pro účetní, které zpracovávají podvojné účetnictví a účetní závěrku podnikatelských subjektů. A to jak začátečnicím, tak zkušenějším účetním, které se chtějí ujistit, že dělají vše správně.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s chybami, které se v praxi vyskytují při vedení podvojného účetnictví podnikatelských subjektů a naučit se jim vyhnout. A to jak v běžném účtování během roku, tak při zpracování účetní závěrky.

Lektor:

Bc. Zuzana Bartůšková, daňový poradce číslo osvědčení 4960

Místo konání:

Tábor – Nerudova 1058, 391 02 Sezimovo Ústí

Termín:

 

Předpoklady účastníků

Účastník by měl mít alespoň základní přehled o podvojném účetnictví podnikatelských subjektů.

Doporučené pomůcky na kurz

účtová osnova, Zákon o účetnictví, Vyhláška 500/2002 a České účetní standardy pro podnikatele, Zákon o rezervách, Zákon o daních z příjmů

Délka kurzu – Tábor

9:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Minimální/maximální počet účastníků

Tábor 3/6
V případě nedostatečného počtu účastníků bude kurz zrušen a uhrazené kurzovné bude účastníkům vráceno v plné výši. Místo na semináři je účastníkovi rezervováno až po úhradě. Kurz se obsazuje v pořadí přijatých plateb nikoliv podle pořadí přihlášení.

Cena

Tábor 900 Kč vč. DPH
V ceně jsou zahrnuty materiály z přednášek. V případě neúčasti se kurzovné nevrací – uhrazený kurz není možné stornovat ani změnit termín. Na zaplacený kurz je možné poslat náhradníka. O vyslání náhradníka nás prosím informujte e-mailem nebo telefonicky nejpozději v den konání kurzu.

Přihláška

kocka