Jak vyplnit formulář přiznání a spočítat daň

Jak se počítá daň? Do kterého řádku přiznání co napsat? Vše najdete v přehledné tabulce.

Postup výpočtu daně

Postup výpočtu daně nezohledňuje příjmy ze zahraničí. Pokud máte příjmy ze zahraničí, doporučuji problematiku konzultovat s odborníkem.

 

PoložkaŘádek daňového přiznání 
Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů dle „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění” ř. 1 nebo dle „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně” ř. 131
Úhrn povinného pojistného dle „Potvrzení o zdanitelných příjmech” ř. 632
Základ daně ze zaměstnání dle § 6 (příjmy + pojistné)36
Základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 (z podnikání) dle přílohy č. 137
Základ daně z kapitálového majetku dle § 838
Základ daně z pronájmu dle § 939
Základ daně z ostatních příjmů dle § 1040
Základ daně (základ daně ze závislé činnosti nelze ponižovat o ztrátu z ostatních dílčích základů daně)42
Odečet daňové ztráty z předchozích období (ztrátu lze odečítat pouze od základů daně dle § 7 až 10, nelze ztrátou snižovat příjmy ze závislé činnosti dle § 6)44
Základ daně po odečtu ztráty45
Základ daně po odečtu ztráty se snižuje o nezdanitelné částky dle § 15, a to o:
Nezdanitelná částka daněŘádek daňového přiznání
Poskytnuté dary dle § 15 odst. 1 (minimálně 2 % ze základu daně anebo alespoň 1000 Kč, maximálně 15 % ze základu daně na ř. 42)46
Úroky z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření dle § 15 odst. 3 a 4 (dle potvrzení banky nebo stavební spořitelny, nejvýše 300 tisíc Kč za rok)47
Penzijní připojištění dle § 15 odst. 5 (dle potvrzení penzijního fondu, částka na potvrzení se snižuje o 12 tisíc Kč, max. 12 tisíc Kč za rok)48
Životní pojištění dle § 15 odst. 6 (dle potvrzení pojišťovny, max. 12 tisíc Kč za rok)49
Odborové příspěvky dle § 15 odst. 7 (dle potvrzení odborové organizace, max. 1,5 % příjmů podle § 6, nejvýše do částky 3 tisíce Kč za rok)50
Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. dle § 15 odst. 8 (max. 10 tisíc Kč za rok, u poplatníka se zdravotním postižením max. 13 tisíc Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15 tisíc Kč za rok)51
Výše výdajů vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje Pokyn D-288 dle § 34 odst. 452
Výdaje na podporu odborného vzdělávání dle § 34 odst. 452a
Úhrn nezdanitelných částí základu daně54
Základ daně snížený o nezdanitelné části daně55
Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů56
Daň 15 % ze zaokrouhleného základu daně na ř. 5657
K dani se připočte solidární zvýšení daně podle § 16a, tj. 7 % z kladného rozdílu (základu daně ze závislé činnosti dle § 6 ř. 43 + základu daně z podnikání dle § 7 ř. 114 v příloze 1) mínus 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 245 216 Kč pro rok 201459
Daň + solidární zvýšení daně61
Vypočtená daň včetně solidárního zvýšení daně se snižuje o slevy na dani, a to až do nuly. Je-li celková daň nižší než součet všech slev, na které má poplatník nárok, je celková daň nula. Slevy na dani:
Druh slevyŘádek daňového přiznáníVýše slevy v Kč za rok
Základní sleva na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) (tuto slevu může uplatnit každý poplatník)6424840
Sleva na manžela/ku dle § 35ba odst. 1 písm. b), který/á nemá vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč za rok (slevu nelze uplatnit, pokud dílčí základ daně, u kterých jsou použity paušální výdaje - z podnikání nebo pronájmu - přesahují 50 % celkového základu daně)65a)24840
Sleva na manžela/ku dle § 35ba odst. 1 písm. b), který/á je držitelem průkazu ZTP/P a nemá vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč za rok (slevu nelze uplatnit, pokud dílčí základ daně, u kterých jsou použity paušální výdaje - z podnikání nebo pronájmu - přesahují 50 % celkového základu daně)65b)49680
Sleva na invaliditu prvního nebo druhého stupně dle § 35ba odst. 1 písm. c)662520
Sleva na invaliditu třetího stupně dle § 35ba odst. 1 písm. d)675040
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P dle § 35ba odst. 1 písm. e)6816140
Sleva na studenta dle § 35ba odst. 1 písm. f), který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem do 26 let nebo v prezenčním doktorském studiu do 28 let694020
Sleva za umístění dítěte ve školce, tzv. školkovné dle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb (dle potvrzení školky)69ave výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění dítěte ve školce max. 8500 Kč za každé dítě
Úhrn slev na dani70
Daň snížená o slevy (nula nebo kladné číslo, nemůže být záporná. Pokud vyjde záporné číslo, píše se nula.)71
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c7213404 za každé dítě, 26808 Kč za dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P
Sleva na dani na vyživované dítě (daňové zvýhodnění na dítě maximálně do výše daně na ř. 71)73
Daň po uplatnění slevy na dítě (daň ř. 71 mínus sleva na dani ř. 73. Musí být nula nebo kladné číslo.)74
Daňový bonus na vyživované dítě (tj. část daňového zvýhodnění na dítě, která přesahuje výši daně ř. 72-73)75
Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů (dle potvrzení o zdanitelných příjmech - daňové bonusy vyplacené v zaměstnání)76
Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 mínus ř. 76)77
Nakonec, když se stanoví výše daně po slevách a případně se vypočte daňový bonus na dítě, zúčtovávají se zálohy zaplacené na daň:
Úhrn sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dle Potvrzení ř. 12)84
Na zbývajících zálohách zaplaceno celkem (uvádějí se ostatní zálohy, které měl poplatník povinnost platit kromě záloh placených v zaměstnání)85
Sražená daň podle § 36 odst. 7 (od r. 2014 lze uplatnit i příjmy zdaněné srážkovou daní - buď příjmy z dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně u zaměstnavatele, kde zaměstnanec nepodepsal prohlášení dle § 6 odst. 4, nebo autorské odměny zdaněné srážkovou daní dle § 7 odst. 6. Pokud se poplatník rozhodne uplatnit zaplacenou srážkovou daň, musí přiznat i příjmy zdaněné srážkovou daní. Je na zvážení poplatníka, zda do daňového přiznání příjmy zdaněné srážkovou daní zahrne či nikoliv.)87a
Zbývá doplatit (daň po slevách po odečtu zaplacených záloh. Kladná částka znamená, že je třeba doplatit daň. Záporná částka představuje přeplatek na dani, o jehož vrácení může poplatník požádat.)91

Účetní blog píší

účetní specialistka pro živnostníky a malé firmy

účetní specialista

skype

Nejste z Prahy nebo nechcete nikam jezdit a potřebujete se poradit? Objednejte si konzultaci po Skype.

500 Kč / 15 minut

ceny jsou bez DPH

Chci konzultaci po Skype
Učetní středy

Přijďte na neformální pokec s účetní každou první středu v měsíci.

Termíny: 1.11.2017

Od 11 do 17 hodin na adrese Čínská 883/14, Praha 6 - Dejvice

400 Kč / 15 min

ceny jsou bez DPH

Chci osobní konzultaci

Využíváme účetní program POHODA

Jsme specialisté a prodejci pro účetní a ekonomický software POHODA, který vyvinula společnost STORMWARE.

vyuzivame

kocka