Podnikání

Lze podnikat jako fyzická osoba bez živnostenského listu?

Ano lze. Příjmy z živností jsou jen jedním druhem příjmů z podnikání. Blíže živnostenské podnikání upravuje Živnostenský zákon. Kromě příjmy z živností existují příjmy z podnikání ze zemědělské výroby, podnikání podle zvláštních předpisů (např. daňový poradci, advokáti, lékaři), příjmy z autorských práv, průmyslového nebo duševního vlastnictví, příjmy z výkonu nezávislého povolání (sportovci, umělci), příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, rozhodce, insolvenčního správce – viz § 7 odst. 1 a 2 Zákona o dani z příjmů. Vždy je však třeba prověřit zda k výkonu daného podnikání není třeba splnit nějaké zvláštní podmínky. Např. pro autorské příjmy (např. spisovatelská činnost, umělecké fotografování, ilustrátorství) není třeba splnit žádné zvláštní podmínky pro výkon daňového poradenství nebo advokacie je třeba složit zvláštní zkoušky a splnit zvláštní podmínky.

 

Zpět na časté otázky

 

kocka