OSVČ

Musí mít od 1.1.2014 všechny OSVČ povinně datovou schránku?

Ne nemusí. Tento mýtus vychází z informace ČSSZ, že od roku 2014 přejde ČSSZ plně na elektronickou komunikaci. Tento přechod byl již schválen s platností od 1.1.2013, ale platnost byla prodloužena. Elektronické podání se bude týkat kromě lékařů a zaměstnavatelů také podávání Přehledu OSVČ. Elektronické podání je možné již nyní učinit dvěma základními způsoby přes Veřejné rozhraní e-podání tzv. VREP nebo datovou schránkou. Pro používání VREP je třeba vlastnit zaručený elektronický podpis. Nicméně není nutné, aby si VREP nebo datovou schránku zřizovala každá OSVČ povinně. K podání přehledu je možné zmocnit jinou osobu, která již má elektronické podání zřízeno např. účetní nebo daňového poradce. Dále jsou neoficiální informace, že ČSSZ zajistí i opatření pro OSVČ, které nemají datovou schránku ani elektronické podpis. Podle předběžných a neoficiálních informací by mělo jít o možnost podávat Přehled OSVČ elektronicky na každém pracovišti ČSSZ.

Musím podávat daňové přiznání fyzické osoby a přehledy OSVČ, když jsem byl celý rok zaměstnaný, měl jsem živnostenský list (živnost nebyl zrušená ani pozastavená), ale neměl jsem žádné příjmy z podnikání?

Daňové přiznání nemá povinnost podávat poplatník, který má příjmy pouze ze závislné činnosti (ze zaměstnání) a pouze od jednoho plátce (zaměstnavatele), pokud u zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka a nemá jiné příjmy kromě osvobozených vyšší než 6.000 Kč za rok (viz §38g odst. 2 Zákona o dani z příjmů). Pokud tedy zaměstnanec měl pouze příjmy ze zaměstnání od jednoho zaměstnavatele a u tohoto zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka, nemá povinnost podávat daňové přiznání. Pokud však zároveň má tzv. „aktivní“ živnostenský list je vhodné oznámit správci daně (finančnímu úřadu), že nemám povinnost podávat daňové přiznání. Povinnost podat přehled OSVČ na ČSSZ a na zdravotní pojištovnu však zůstává a to i v případě, když oba přehledy budou nulové.

Pokud fyzická osoba dosud vedla daňovou evidenci, může přejít nyní při výpočtu daně za rok 2013 na paušální výdaje, aniž by to na začátku roku 2013 předem nahlásil finančnímu úřadu?

Ano může. Finančnímu úřadu není třeba na začátku roku ani v jeho průběhu nahlašovat jakým způsobem budou uplatňovány výdaje. Toto rozhodnutí lze učinit až po skončení období v rámci podání přiznání. Je tedy možné vést v průběhu roku daňovou evidenci a sledovat skutečné výdaje a až v přiznání se rozhodnout jestli je výhodnější uplatnit výdaje skutečné nebo paušální. Při přechodu změně metody uplatňování výdajů je však třeba podat dodatečné přiznání na předchozí rok (2012) a provést úpravy příslušných položek. A doplatit příslušnou daňovou povinnost pokud vznikne. Bližší postup je popsán v článku Jak legálně snížit daně II. Podání dodatečného přiznání z tohoto důvodů není správcem daně nijak sankcionováno a nejsou  účtovány úroky z prodlení pokud je měněná daň zaplacena v termínu pro úhradu daně běžného období.

Zpět na časté dotazy

kocka